martes, 5 de setembro de 2017


Estipulacións abusivas.

A NOVA LEI HIPOTECARIA O SERTVIZO DA BANCA.

Comunicación:
Así protexerá a nova Lei Hipotecaria aos bancos.
A reforma hipotecaria será á banca o que a reforma enerxética a Iberdrola.

-Nin máis transparencia.

-Nin mellores condicións para o consumidor. Ao contrario.

Unha vez máis o Goberno sae ao rescate do sector financeiro, mediante unha nova Lei Hipotecaria ao servizo dos seus intereses. Se nada o impide, o documento aprobarase, coa complicidade do Partido Socialista e Cidadáns, este próximo outono.

Así, segundo despréndese deste primeiro borrador, co ánimo de resarcir ao sector bancario dos vapuleos xudiciais que vén padecendo nos últimos anos, a partir da entada en vigor do texto, os novos debedores hipotecarios terano moito máis complicado á hora de reclamar.

Para iso, todos aqueles que se vexan na necesidade de pedir unha hipoteca, estarán obrigados se ninguén o remedia a confesar, nun texto escrito da súa propia man, comprender todas e cada unha das cláusulas do contrato, así como a súa conformidade coas mesmas, independentemente de que estes extremos sexan ou non verdade.

Desta forma, as entidades financeiras quedarán blindadas ante posibles reclamacións por falta transparencia nas novas hipotecas.
O mercado bancario, cada vez máis concentrado e con tinguiduras de colusión oligopolística, está a escenificar nos últimos días unha desconformidade por parte das entidades financeiras, que non obedece a ningunha realidade. No colmo do cinismo e a teatralidad, directivos dos principais bancos manifestaron en público que non é bo desequilibrar a balanza, dando a entender que saen prexudicadas coa nova normativa. Fai falta valor !!!

Gastos de formalización

Non hai grandes cambios. En lugar de establecer por Lei unha repartición equitativa, queda unicamente na desagregación dos mesmos na escritura, desagregación que ata agora xa viña reflectido na provisión de fondos.

Comisións

Sen novidade no voo. Seguiranse permitindo, incluso as máis abusivas, como a de apertura ou por descuberto.

Seguros

Outra mentira. Non serve de nada que a nova Lei prohiba ás entidades ?seguros vinculados?, porque a práctica habitual consiste en ofrecelos a cambio de reducións no tipo de interese, unha práctica axustada a Lei e que tamén se seguirá mantendo no futuro.

Intereses de demora

Tampouco hai novidades: non poderán exceder o triplo do interese legal do diñeiro.

Maior responsabilidade para os notarios

O fedatario público deberá explicar os pormenores do contrato ao hipotecante nun día previo á firma e, teoricamente, sen cobrar nada por iso.
Tendo en conta que os contratos teñen unha media de cen páxinas, a tarefa ben realizada debería levarlles varias horas.
Os notarios adoitan dicir medio de broma medio en serio que eles son os primeiros interesados en que a operación leve a cabo (para cobrar a súa minuta); por tanto, quizais agora estéaselles trasladando unha responsabilidade que dificilmente poderán desempeñar coa imparcialidade debida. Tempo ao tempo !!

Execucións hipotecarias

Probablemente un dos puntos máis delicados. Aquí cabe diferenciar dúas etapas:
Na primeira metade da hipoteca, por exemplo, se é a vinte anos, durante os dez primeiros, o banco poderá executar ao hipotecado se a falta de pagamento supera o 2% do capital prestado. É dicir, para unha hipoteca de 100.000 euros a vinte anos, ao 2,5% de interese, en lugar de poder executar a partir da terceira cota impagada (como ata agora), poderán executar entre a terceira e a cuarta.
Na segunda devandita porcentaxe aumentaría ata o 4%*. E este sería en principio o único aspecto positivo, se é que o manteñen.
Como vemos, salvando o último punto, a vida segue igual. Veremos se con este apaño Bruxelas retira a denuncia, ou se finalmente termina por ampliala.

Dación en pago

En canto á dación en pago, esta só se aplicará se a entidade está conforme.
E que sucederá coas antigas hipotecas
Seguirán suxeitas á norma anterior (poderanse seguir reclamando todas as cláusulas abusivas como ata agora), salvo no referente ás execucións, que terán que adaptarse, loxicamente, á nova lexislación.

* Importante: ese 4% habería de calcularse, necesariamente, sobre o total do capital prestado. Se devandita porcentaxe, como pretenden algúns, calcúlase exclusivamente sobre o capital pendente, non habería ningunha mellora en relación co primeiro tramo (nótese que cuantitativamente o 2% sobre 100 é equivalente ao 4% sobre 50). Ollo.

Articulo do Blog de Fon Fria abogados !

xoves, 20 de xullo de 2017
http://descansorealya.com/comunicado/las-ley-vivienda-pah-garantiza-el-descanso-real-ya-de-las-familias/

As PAHs mobilízanse en máis de 50 municipios marcando a bancos e subministradoras pola Lei de Vivenda da PAH

A Lei Vivenda PAH quere garantir o Descanso Real Xa para todas as persoas que sofren a emerxencia habitacional: familias endebedadas para sempre, persoas en aluguer inestable ou ocupacións en precario e afectadas por cortes de subministracións.

Hoxe, mércores 19 de xullo, sinalizamos en máis de 50 municipios aos culpables da emerxencia habitacional: falamos da banca e as subministradoras, culpables da estafa mal chamada crise. Precisamente fronte a esta emerxencia, hai 8 anos as familias afectadas comezamos a organizarnos no que hoxe se coñece como a PAH.

Precisamente fronte a esta emerxencia, hai 8 anos as familias afectadas comezamos a organizarnos no que hoxe se coñece como a PAH. Desde entón convertemos en realidade o que todas as administracións e institucións afirmaban que era imposible: conseguimos parar miles de desafiuzamentos, arrincar miles de daciones en pago e miles de alugueres sociais. Sen recursos conseguimos mesmo reacoller a 3.500 persoas mediante a campaña da Obra Social A PAH, superando o número de persoas que o propio goberno do PP reacolleu a pesar de contar con toda a maquinaria do Estado.

Con este espírito de converter en realidade o imposible, presentamos en 2013 unha ILP Hipotecaria no Congreso que puxese freo a tal situación mediante unha moratoria dos desafiuzamentos, a regularización do aluguer social e da dación en pago retroactiva. Con todo, o PP coa súa maioría absoluta bloqueou as nosas demandas. Pero non nos demos por vencidas, e demostramos que lexislar a favor das familias tamén era posible. Acudimos aos Parlamentos, e mediante ILPs autonómicas conseguimos cambiar as leis en Cataluña, Valencia, Murcia e Baleares. Un proceso lexislativo que agora están a seguir compañeiras de Madrid e Galicia.

Estamos a falar de vitorias que deixan patente que xerar un marco xurídico que protexa os Dereitos Humanos é só cuestión de vontade política. Vitorias que de novo o goberno do PP tratou de bloquear, recorrendo parte das leis conseguidas en Cataluña e Murcia no Tribunal Constitucional, alegando que invadían competencias do Congreso. Por esta razón, o pasado 22 de marzo presentamos unha nova proposta de lei aos grupos parlamentarios do Congreso dos deputados co nome da Lei de Vivenda da PAH.

Unha lei que recolle medidas para acabar cos desafiuzamentos, as débedas para sempre, os alugueres impagables, as vivendas baleiras e os cortes de subministracións. Unha lei para chegar a todas e cada unha das familias afectadas. Unha proposta de texto que xa conta co apoio público de grupos pertencentes a 14 Parlamentos Autonómicos e de máis dun centenar de concellos con mocións aprobadas a favor de esixir que se lexislen as nosas demandas.

En defensa desta proposta de lei, realizamos o último mes unha campaña de difusión baixo o lema de Descanso Real Xa. Para iso, distribuímos adhesivos nos municipios con este lema, sen que se soubese que a PAH estabamos detrás. Campaña que hoxe se destapa cun vídeo de testemuños de persoas que viron afectada a súa saúde polos procesos de desafiuzamento e endebedamento para sempre.

É fundamental lembrar que os directivos dos bancos e as subministradoras vanse de vacacións nos seus iates de luxo mentres continúan producíndose máis de 173 desafiuzamentos cada día e o 11% da poboación sofre pobreza enerxética. Por iso, as familias decidimos converter as súas oficinas nas nosas praias en forma de protesta. Porque a pesar de todo, bancos e subministradoras xamais lograrán roubar a nosa dignidade e as nosas ganas de continuar mobilizándonos con alegría e con propostas para transformar o estado de emerxencia habitacional nun de estabilidade para todas.

Aprendemos que xuntas si se poden facer realidade as nosas demandas, que agora esiximos na forma dun Descanso Real Xa porque:

Descanso Real Xa significa que cando unha nai chega á súa casa teña a seguridade de poder acender a luz, duchar con auga quente aos seus fillos e prepararlles a cea.

Descanso Real Xa significa que as familias deixen de vivir a flor de pel a inseguridade de quedar na rúa.

Descanso Real Xa significa que nunca máis neste país unha familia volva ser presa e escrava de débedas impagables para sempre.

Descanso Real Xa é que a cidadanía teña a tranquilidade de que poderán seguir vivindo nos seus barrios pagando un aluguer alcanzable e razoable.

Descanso Real Xa é conseguir unha lei que signifique unha seguridade mínima de protección para todas as familias deste país. Por iso rexistraremos a nosa proposta de lei en setembro coa presenza dos grupos parlamentarios, interpelando a quen faga falta para conseguir o seu trámite e aprobación. E non pararemos ata conseguila, aínda que bancos e subministradoras traten de impedilo desde a sombra. Porque hai vidas en xogo. Porque hai solucións sobre a mesa. Porque son dereitos que necesitamos. Porque esiximos unha lei de vivenda xusta para todas.

Descanso Real Xa!

#DescansoRealYa

leyviviendapah.com

http://descansorealya.com/comunicado/las-ley-vivienda-pah-garantiza-el-descanso-real-ya-de-las-familias/

xoves, 29 de xuño de 2017

Resposta o Comunicado do Partido Popular sobre o posicionamento do colectivo cidadá Stop-desafiuzamentos Ourense sobre o modelo de estación intermodal e a charla informativa que dará o COAG (Colexio de Arquitectos de Galicia) mañá xoves 29 de xuño ás 20:30 na entrada da Ponte Romana.

 

1°) Somos vaciñas de Ourense e como tales temos dereito a informarnos e posicionarnos.

2°) por si a nosa opinión profana nos levara a un posicionamento incorrecto, Parécenos argumento suficintemente prudente, e valida a posición, que compartimos, do COAG.

3°) Non comprendemos a estratexia de amedrentamento, propia de posicións pouco democráticas, tachando o noso colectivo de '"expertos en avivar manifestacións", que insinúan cando un colectivo cidadá amosa publicamente o seu desacordo, e apoia xunto a outros colectivos ( que non se citan na súa nota) unha charla informativa contraria a un proxecto que debería ser consensuado.

4°)
A opinión diste colectivo é que obras desta magnitude, durabilidade secular e con presupostos tan elevados deberían ser consensuadas e validadas pola cidadanía nun pleno aberto logo de ser debidamente informadas.

5°) A mención específica que fai o Partido popular diste colectivo solo se explica cando se confunde a democracia con destruír todo aquelo que sexa contrario o seu posicionamento. Xa non nos sorprende pois xa dixeron da PAH no seu momento que eramos terroristas. Non todo é malo en nos, somos xente honrada.

6º)
Cando menciona escuros intereses e misteriosa convocatoria de determinados colectivos antes de citar a Stop-desafiuzamentos.

Non se entende que escuros intereses pode ter este colectivo cando comparte a posición do Colexio de Arquitectos de Galicia e o único que pretende e que as veciñas da cidade coñezan outras opcións e opinen. Parece que as que non quedan claras son as intencións desta formación política o amosar tanta hostilidade con quen ten puntos de vista diferentes e os fai públicos.

Resulta que nun sistema democrático según o partido popular parécelle normal tachar de misteriosa unha convocatoria feita nun lugar público e dada a coñecer publicamente nas rúas da cidade. O verdadeiramente misterioso son os posibles intereses particulares que poida haber agochados neste proxecto.

7º) Xeraliza dicindo por que non tomamos posicionamento nas estacións de Vigo, Coruña etc. Moi sinxelo porque somos veciñas de Ourense e nesta ocasión opinamos sobre o que nos afecta como veciñas e confiamos en que as veciñas destas cidades farán o propio nas mesmas.

8º) Pedímoslle o partido popular que escoite, reflexione e que teña en conta que unha obra desta magnitude non debe ser unha obra dunha formación política debe ser unha obra consensuada e validada polo conxunto da cidadanía.

mércores, 28 de xuño de 2017

O colectivo Stop-Desafiuzamentos Ourense, sumase os colectivos e a veciñanza que se opoñen  o modelo de intermodal da Estación do AVE.Acudide e participade. A intermodal debe ser unha decisión de todas as veciñas de Ourense non solo do Partido Popular. O noso silencio faranos complices dun modelo o que se opón o propio Colexio de Arquitectos de Galicia. Si non é unha obra consensuada e ben plantexada sufriremola moitos moitos anos. Amosemos interes pola nosa cidade. Con queixarse non chega hai que organizarse.
 
http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2017/06/28/colegio-arquitectos-galicia-alega-rediseno/1706959.html


http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2017/06/28/habra-flujo-260-buses-trenes/1706614.html

luns, 15 de maio de 2017


Contra a corrupción e o nepotismo indignémonos unha vez máis!! Seguimos 
 
 
 
 

venres, 5 de maio de 2017


SUSPENDIDO o despexo da familia presuntamente estafada por Antonio Arroyo Arroyo, dono de Irsán Hipotecas.
O martes día 2 presentamos escrito no IGVS (instituto Galego de Vivenda e Só) e no Concello de Ourense advertindo do inminente despexo desta familia para o luns día 8 de maio.

De seguido acudimos o Xulgado de Instrución nº4 e aportando os escritos antes mencionados solicitamos a suspensión do desafiuzamento a espera de que se conceda alternativa habitacional.

A espera de recoller a notificación oficial que a recolleremos esta maña no xulgado o despexo está suspendido.

A xuíza do número 4 empática coa situación que vive esta familia decidiu suspender o despexo indefinidamente ata que as administracións busquen unha alternativa habitacional.

Moitas grazas no nome da familia e do colectivo stop-desafiuzamentos!

Esto danos un pequeno marxe para poder procurar xustiza.

Agora pretendemos demandar por este individuo e a súa empresa por USURA e esperemos conseguir a nulidade do contrato e que non perdan a súa vivenda.

domingo, 30 de abril de 2017
COMUNIACADO !

O PRESUNTO ESTAFADOR ANTONIO ARROYO ARROYO DONO DE IRSÁN HIPOTECAS S.L.  DESAFIUZARÁ A UNHA FAMILIA O PRÓXIMO 8 DE MAIO.

Arroyo e Trama Punica.

http://cadenaser.com/emisora/2015/08/08/radio_madrid/1439061104_132981.html


http://www.elmundo.es/cronica/2014/12/28/549dc2b722601d87088b4576.html

Agradeces compartir esta información para crear a alerta social e precaución necesarias para evitar iste tipo de supostas estafas, executadas por prestamistas USUREIROS sen escrúpulos.

O día 28 de abril contacta con Stop-desafiuzamentos Ourense unha compañeira da PAH de Madrid alertándonos do inminente despexo dunha familia para o día 8 de maio.

Tratase dunha familia con dúas crianzas, unha delas menor de idade. Manteremos o anonimato desta familia por desexo expreso da mesma.

No ano 1998 concedenlle unha V.P.O (Vivenda Protección Oficial) e solicita un crédito hipotecario a ABANCA, daquela Caixa de Aforros, que na actualidade teñen casi pagado.

Teñen un pequeno negocio e en febreiro de 2008 vense obrigados a pedir un crédito e acuden a un pretamista Solicitandolle 30.000€. O prestamista entregalles 6000€ en efectivo e acordan que o resto serian ingresados nunha conta do Banco Popular. Finalmente solamente fixo entrega en dous ingresos de 3000€, recibindo do prestamista solamente de 12.000€. A realidade foi que, enganado, ANTE NOTARIO asinou que recibía 60.000€ que tería que devolver 6 mesesmáis tarde en agosto dese mesmo ano con uns intereses anuais do 29%.

Non sabía esta familia, veciños de Ourense, que ise prestamista é, según varios medios de comunicación, o maior ESTAFADOR do Estado Español ANTONIO ARROYO ARROYO dono de IRISÁN HIPOTECAS S.L. O prestamo, según aprece en escitura, asinase en presencia do Notario RICARDO FERRER GIMENEZ, supostamente compinchado e parte desta trama de estafa hipotecaria.

Debemos lembrar que os notarios están obrigados a advertir minuciosamente dos risco, que van a asumir, ás familias acreedoras. Parece evivente que niguén asumiría o risco antes mencionado, con coñecemento do mesmo, esto levanos a pensar que é imprescindible a colaboración do notario para executar esta suposta estafa.

A presunta trama de estafa hipotecaria de IRISÁN HIPOTECAS S.L actúa sempre cos mesmo notarios. Según nos informa un avogado colaborador de STOP-ESTAFADORES os notarios desta presunta trama non obtiveron a praza por oposición, son corredores de comercio e de outras profesións similares que no seu momento por ley foron asimilados a notarios.

Como dicíamos o notario RICARDO FERRER GIMENEZ presencia, o 5 de febreiro de 2008, supostamente sin advertir do evidente risco e abuso, o compromiso desta familia, na firma dunha hipoteca cambiaria, a devolver en 6 meses 60.000€ mediante pago de tres letras que vencen 6 meses máis tarde: unha o 2 de agosto de 2008 por importe de 10.000€, outra con vencemento o 3 de agosto de 2008 por importe de 48.000€, e outra con vencemento o 4 de agosto por importe de 2000€. Quedando comprometida esta familia, asi mesmo, ante iste Notario, no caso de non cumplir cos pagos nos parzos acordados a pagar uns intereses de demora, ABUSIVOS sin dúbida, dun 29% anual.


O 27 de xaneiro de 2009 os avogados de IRSÁN HIPOTECAS S.L presentan demanda por impago do prestamo.

Sin tempo de reacción por descoñecemento e falta de infomración e tendo en conta que se trata dun título executivo, esta familia non presenta oposición. Hai que aclarar que o procedemento de execución hipotecaria pode continuarse sin que o acreedor teña asignado avogado.

É fundamental lembrar tamén que no anos 2009 non se podía presentar oposición a execución hipotecaria pois non estaba prevista na lexislación Española. Producindose así unha vulneración do dereito a tutela xudicial efectiva prevista no articulo 24.1 da Constitución Española. Foi o TEXUE na Setenza Mohamed Aziz do ano 2013 o que corrixe a lexislación española nesta materia abrindose dende esta data un prazo, totalmente insuficiente, dun mes, para presentar oposición. No caso desta familia si tivera existido esta posibilidade non estaría na situación actual, a punto de perder a viveda familiar e ter que entregarlla a un presunto estafador sobradamente coñecido.

Estas son as circunstancias que propicia a lexislación Española, óptimas para a proliferación de prestamistas usureiros e facilitadora dun sistema financeiro tamén usureiro. O partido Popular parece non importarlle e sigue sen escoitar as demandas da PAH e STOP-DESAFIUZAMENTOS reforzadas agora por 8 sentenzas do TXUE que fan imprescindible mudar a lexislación Española en materia Hipotecaria.

Na demanda mencionada IRSÁN HIPOTECAS S.L reclamalle esta familia:
58.000€ de principal.
8.164€ de intereses moratorios vencidos.
17.400€ de intereses de demora (pendentes de liquidación).

TOTAL RECLAMADO 83.564€ cando a realidade e que solo dispuxeron de 12.000€.

O valor de tasación a efectos de subastas é de 150.000€ co cal poden adxudicarse a vivenda polo 60% do valor desta tasación por non ser favorable os acredores. Terían que adxudicarsa polo 70% si a liquidación no fose favorable a familia.

Tamén é imprescindible lembrar que foi a loita dada nistes 8 anos a que obrigou a adxudicar polo 70% ou o 60% según os casos. Antes do 2013 adxudicavanse as vivendas polo 50% deixando as familias que, como dixemos antes, tampouco podían presentar oposición o proceso de execución hipotecaria sin as súas vivendas e con unha débedas impagables.

No caso desta familia, según os nosos calculos, IRSÁN HIPOTECAS S.L debería adxudicarse a vivenda polo 60%. Con esta cantidade quedaría cuberta a débeda pero o estafador quedaríase con unha vivenda de protección oficial por 12.000€ que foi a única cantidade que en realidade lles entregou.

O día 8 de maio serán despexados desta vivenda que xa é propiedade do que multitude de medios de comunicación califican como o maior ESTAFADOR USUREIRO do Estado Español.

No ano 2012 o Xulgado de Primeira Instancia Nº1 de Toledo sobreseía e archivaba unha demanda por estafa presentada po esta familia contra Antonio Arroyo Arroyo e IRSÁN HIPOTECAS S.L.
Niste ano 2017 outro avogado de Stop-Estafadores volve a presentar outra demanda por estafa nun xulgado en Madrid que non foi admitida por estar xulgada e por prescripción da mesma.

Hai que observar, según nos consta, que non foi do agrado da maxistrada non poder admitir a demanda. Máis nos tempos que corren, onde a corrupción política EVIDENTEMENTE ENDÉMICA podenos levar a desconfianza absoluta do sistema xudicial.

A única posibilidade para restituir a vivenda usurpada por iste presunto estafador é unha demanda xudicial en base a lei AZCÁRATE unha ley do seculo XIX contra a USURA que consta de 16 articulos en vigor dende o 13 de agosto de 1908 e con revisión vixente de xaneiro de 2001.

Presentaremos escritos solicitando no Xulgado de primaira Instancia e Instrución nº4 de Ourense a suspensión do despexo previsto para o próximo 8 de maio a espera de alternativa habitacional que deben proporcionar as administracións públicas. Solicitaremos vivenda social nestas administracións, Concello e Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS).

Nun principio denunciamos diste xeito a situación que está avivir esta familia por culpa diste presunto usureiro a espera do acordo adoptado polo citado xulgado.

O colectivo Stop-deafiuzamentos Ourense e a PAH co aval que aportan as 8 sentenzas do TXUE (Tribunal de Xustiza Europeo) contra a Lexislación Española en materia hipotecaria, e da Comisión Europea que recentemente denunciaba ante TEXUE a varios paises, ente outros a España “ por non incorporar plenamente a normativa Europea en materia de créditos hipotecarios”.

Logo de 8 anos de loita polo dereito a unha vivenda digna Reclamamos a urxente reforma lexislativa que adapte a nosa normativa á Europea en materia de protección o cosumidor e unha lei de posta a cero que permita a a moitas familias que foron desafiuzadas en base a unha normamativa abusiva e inconstitucional para que poidan retomar as súas vidas sen débedas e recuperar as súas vivendas nos casos que proceda. Tamén esisiximos o cumplimento das 5 da PAH: Dación en Pago Retroactiva, Aluguer alcanzable, Stop-desafiuzamentos, Vivenda Social, Suministros garantidos.

Pola contra o Goberno de Mariano Rajoy, lider do Partido Popular, parece estar máis ocupado en controlar e corromper o sistema xudicial para SALVAR a Moitos dos seus AMIGOS CORRUPTOS que en lexislar para protexer os cidadás diste e outros USUREIROS.

Nunca foi recomendable que o zorro coidase das galiñas !