mércores 14 setembro 2016


COMUNICADO  SOBRE ORDENANZA MUNICIPAL DE VIVENDAS DE EMERXENCIA E PROGRMA DE VIVENDAS BALEIRAS.


O estatuto de autonomía de Galicia non seu articulo 27.3 determina que corresponde a Comunidade Autónoma Galega a competencia exclusiva en materia de Vivenda.

As maiorías absolutas do partido popular levan 7 anos facendo oídos xordos a cidadanía organizanda reclamando o cumprimento efectivo do dereito a vivenda.

7anos vendo despexos inxustos mentas a SAREB ( Banco Malo) sigue a especular coa vivenda e chega a vender vivendas sociais a fondos voitres.

7 anos vendo como se sacan leis inxustas como a lei mordaza para perseguir a quen clama contra inxustiza de ver como se destinan os recursos públicos a rescatar bancos mentres, familias perden as súas casas e se quedan con débedas de por vida.

7 anos vendo como en Galiza o 18% das vivendas, 246.000, están baleiras mentres hai xente sin casa.
7 anos de corrupción institucional despilfarrando recursos públicos.

Agora, en período electoral, o Partido Popular como xa ten feito en outras ocasións, saca o convenio da Xunta e a FEGAMP para o Programa de Vivenda Baleiras e venden que o Concello de Ourense e o Primeiro en acollerse o mesmo.

Así mesmo o Concello de Ourense saca a Ordenanza Municipal de Vivendas de Emerxencia.
O Colectivo Stop-desafiuzamentos Ourense considera que o dereito a vivenda se debería interpretar de xeito amplo, a longo prazo e dende a perspectiva do dereitos fundamentais.

Nada que se analice a exposición de motivos da Ordenanza Municipal de Vivenda de emerxencia amosase con claridade o posicionamento ideolóxico-político do Partido Popular.
O noso colectivo considera que o dereito a vivenda se debería afrontar dende a perspectiva do Titulo Primeiro da Constitución “Dos dereitos de Deberes fundamentais” Titulo iste que abrangue a retorta interpretación neoliberal da que parte o PP citando o Capitulo III “ Dos principios reitores da política social e económica”.

Así o articulo 10.2 da Constitución encamiña a interpretación que se debe facer do articulado recollido niste Titulo I e di:
“ As normas relativas a los dereitos fundamentais e ás liberdades que a C.E recoñece interpretaranse de conformidade coa Declaración universal dos Dereitos humanos e cos tratados e acordos internacionais sobre la mesma materia ratificados polo Estado Español.

Tamén entendemos que na declaración e intencións se debería ter citado algo que é intrínseco a natureza de toda administración pública.

Neste sentido o articulo 39.1 da Constitución di os poderes públicos asegurarán a protección social económica e xurídica da familia.

O articulo 47 da C.E garante o dereito a vivenda.
Todos os españois teñen dereito a gozar dunha vivenda digna e adecuada. Os poderes públicos promoverán as condicións necesarias e establecerán as normas pertinentes para facer efectivo este dereito, regulando a utilización do chan de acordo co interese xeral para impedir a especulación. A comunidade participará nas plusvalías que xere a acción urbanística dos entes públicos.

Cando o partido popular parte a súa interpretación do Capitulo III está omitindo a interpretación que indica o artigo 10.2 conforme a os dereitos fundamentais. Polo tanto entendese que está declarando a súa intención de actuar baixo os criterios do mercado da vivenda deixando nun segundo plano a garantía dun dereito básico.

O colectivo Stop-Desafiuzamentos tacha de electoralista e cortoplacista tanto o Programa de Vivenda s Baleiras como a Ordenanza Municipal de Vivenda de Emerxencia.

Iste convenio vai encamiñado a garantir os cobros dos propietarios chegando ofrecerlles seguros de impago de aluguer mentres non fai propostas para aquelas familias que non dispoñan dos recursos básicos necesarios esixidos no propio convenio.

O colectivo considera imprescindible a creación dun observatorio galego da vivenda así como observatorios municipais nas cidade e vilas de maior tamaño. O obxectivo do mesmo sería o coñecemento detallado dos demandantes de vivenda e a determinación das posibles ofertas os servizos sociais de cara a afondar no cumprimento efectivo do dereito a vivenda.

Stop-Desafiuzamentos ven de solicitar a todas as formacións políticas o cxompromisoi coas 5 demandas de mínimos da Plataforma de Afectados pola Hipoteca.
-Dación en Pago Retroactiva.
-Aluguer alcanzable.
-Stop Desafiuzamentos.
-Vivenda Social.
- Suministros garantidos.

martes 13 setembro 2016Evento facebook:
https://www.facebook.com/events/536148593176698/

RECITAL SOLIDARIO:


Venres 16 ás 20:30 no Bar O Renque o lado do Edificio de Ferro, No Campus, rúa Doutor Termes 28.
-porfavor ler máis abaixo!

Grazas compañeiro Balvino por entrar con forza no colectivo e organizar iste Recital. Grazas o Bar o Renque e as compañeiras artistas que poñen o mellor do seu corazón niste acto de solidaridade e creador de consciencia.

ARGUMENTAron OS QUE DIRIXEN AS ADMINISTRACIÓNS IGVS ( Instituto Galego e Vivenda e Solo) e Concello Baixo a dirección NEOLIBERAL-CACIQUIL DO PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA NUÑEZ FEIJO, en varias ocasións cando solicitamos vivenda social para mulleres vítimas de violencia machista, e en outros casos, QUE NON HAI RECURSOS.

NUÑEZ FEIJO Vostede foi quen PRIVATIZOU as Caixas de Aforro no ano 2010 estaban Valoradas en 75.000.000 millóns de € os activos.
Europa dáballe no memorando 5 anos para Vendela, NON O ESQUEZA, pero vendeuna, a presa, conforme a súa ideoloxía NEOLIBERAL-CACIQUIL, a un amiguete dos seus, Juan Carlos Escottet.

https://gl.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_Escotet_Rodr%C3%ADguez

-VENDEUNA pero non polo seu valor , primeiro ixectoulle 9000 millóns de euros suados pola cidadanía e transformados en impostos , vendeulla a SEU AMIGO ESCOTETT POR 1000 MILLÓNS A PAGAR EN FRAGMENTOS DE 300 MILLÓNS. Non parece difícil restar, 9000 menos 1000 da 8000 millóns€ de regalo o seu amigo.

NO ANO 2014 ABANCA DABA 1200 MILLÓNS DE EUROS DE BENEFICIOS.

Está claro que a reforma da lei de Caixas pretendía PRIVATIZALAS PARA QUEDARSE CO NEGOCIO E PAGAR DIVIDENDOS A UNHA PAN DILLA DE CHOURIZOS CORRUPTOS.

Diredes que pinta todo isto con stop-desafiuzamentos;
Sirva un exemplo:
Lembrade as Casas, verdes, Que hai Indo Camiño de Oira en Ourense, a man esquerda eran de CAIXA NOVA, da súa OBRA SOCIAL alí acollíanse familias. Todo iso agora esfumouse e vai a favorecer a o seus amigos.

NOS o pobo libre é honrado traballamos e organizamos o noso aforro, nas Caixas de Aforro, e róubano diante da nosa cara de xeito tan descarado, e AÍNDA NOS QUEREN DEIXAR SEN TEITO dispois de vendérnolo.

¡ SI HAI RECURSOS!

https://gl.wikipedia.org/wiki/Abanca


¡ Non Esquezas !

¡ Róubanche o que é teu, Deféndeo !

Por unha Banca Publica e Unhas finanzas éticas !

Non máis familias sin teito !

venres 02 setembro 2016

domingo 28 agosto 2016


Dominngo día de descanso" !

Os colectivos PAH e STOP-DESAFIUZAMENTOS galegos tivemos un encontro moi positivo hoxe en Compostela. Analizamos o estado dos colectivos nas cidades e vilas galegas e chegamos a acordos de mellora de coordinación e unidade de acción. Desgraciadamente o dereito efectivo a unha vIvenda digna está lonxe de acadarse mentres esta necesidade sexa real par moitas persoas e familias esta loita non rematará.

Tamén acordamos seguir a defender as 5 demandas básicas da PAH:

-DACIÓN EN PAGO RETROACTIVA para debedores de boa fe.
-ALUGUER ALCANZABLE mobilización vivenda baleira.
-STOP-DESAFIUZAMENTOS.
-VIVENDA SOCIAL...parque público de vivenda.
-SUMINISTROS GARANTIDOS.Este domingo 28 de Agosto, hai xuntanza da coordinación galega de PAHs e STOPs en Compostela: Reorganizando o movemento galego polo dereito a unha vivenda digna e adecuada
Este domingo 28 de Agosto de 2016, as PAHs e STOPs da Galiza, xuntan-se en Santiago de Compostela, na coordinación galega, para reorganizar o movemento polo dereito a unha vivenda digna e adecuada, e compartillar información, loitas... actualizar as ferramentas de coordinación e valorizar o traballo feito. Debater se recuperamos propostas lexislativas e se participamos na Eleccións Galegas coas 5 das PAH, como así fixeramos nas Eleccións Xerais do 20 de Decembro do pasado ano 2015.
Día: Domingo 28 de Agosto de 2016.
Hora: 11:30hs.

domingo 03 xullo 2016


Obxectivo 2020: o BdE fixa un prazo de catro anos para desenladrillar á banca

O Banco de España mantén reunións técnicas cos grandes grupos bancarios para detallar a aplicación da nova circular de provisións que entrará en vigor en outubro

...¡ Desenladrillar !
Entón estábamos enladrillados, alguén fomentaría o enladrillamento. ¡ España va bien ! ¡ España va bien ! dicía Gran Xefe Aznar e o seu Feiticeiro económico Rodrigo Rato con axudante de Gran Banco de España, que todo ve e " controla", para "Gran Ritual Económico para Enriquecemento Rápido con Vulneración Constitucional ", Jaime Caruana la Corte.
Logo veu tribu Socialista Obreira Española Con gran Jefe Zapatero e Gran Jefe Rajoy aplicando ritual de sacrificio sanador 135, para frear ataques da "Gran Serpe Teutona con Cabezas de Mercados".
Finalmente distes rituais xurde Banco Malo; absorbente de todo mal...alimentándose de recursos públicos e sacrificios humanos variados.
Os rituais sanadores non xorden efecto e Banco Malo e Serpe Teutona con cabezas de mercado piden máis... ¡ non están saciadas...!
A única solución pasa por Chamar a: "Ser Supremo Auditor" e súa axudante " Auditoría " para entrar na mente da Serpe Teutona con Cabezas de Mercado e Banco Malo.
Solamente "Ser Supremo Auditor" será capaz de dominar a Serpe Teutona e a Banco Malo.
Pero hai un grave problema..."hai que invocalo"... e solo se pode facer cada 4 anos, e si non se fai co suficiente coñecemento e forza négase a facer presencia... e mentres xa coñecemos cal é a fame da Gran Serpe Teutona con Cabezas de Mercado e o Banco Malo que ademais de persoas comen LADRILLOS.

¡ Xa non sei como dicilo, calquera cousa menos a aceptación dunha estafa disfrazada de crise e do estado de sock !


Gráfico do "Banco Malo" SAREB:
https://www.sareb.es/es-es/SobreSareb/Paginas/que-es-sareb.aspx


Sareb es una entidad privada y un instrumento clave en la reestructuración del sistema financiero español ​​​​​​​​​​​​La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) es una entidad privada creada en noviembre de 2012 para ayudar al saneamiento del sector financiero español, y en concreto de las entidades que arrastraban problemas debido a su excesiva exposición al sector inmobiliario.      

El Memorando de Entendimiento (MoU) que el Gobierno español firmó en julio de 2012 con sus socios europeos determina la constitución de Sareb como una de las condiciones para recibir la ayuda financiera. Así, el acuerdo establece la creación de una gestora a la q​ue transferir los activos inmobiliarios de las entidades que atraviesan dificultades, con el objetivo de reducir los riesgos de las mismas y liquidar de forma ordenada los activos problemáticos.
Sareb recibió casi 200.000 activos por valor de 50.781 millones de euros, de los que el 80% son activos financieros y el 20% activos inmobiliarios. 
La mayor parte del capital de Sareb es privado55%, mientras que el 45% está en manos del Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB).
mércores 22 xuño 2016


Resposta enviada dende Stop-desafiuzamentos Ourense a:

"BENPOSTA COLECTIVO CIUDADANOS ".

Recibimos 11 correos diste colectivo convidándonos de xeito insistente a non axudar as familias que residen en Benposta. Dándonos a coñecer varios sucesos o longo de anos que aconteceron en Benposta e que según este colectivo serían argumento válido para que stop-desafiuzamentos Ourense non apoiase a familias que residan e teñan alí a súa única vivenda habitual e sin recursos para unha alternativa habitacional.A resposta de stop-desafiuzamentos é esta:

Boa tarde:

Debido a extensa información que me aporta non poio darlle unha opinión suficientemente formada sobre a mesma. Entenderá que nos somos xuíces e que o que nos move como colectivo e defender o dereito a unha vivenda dígna.

A PAH e o COLECTIVO STOP DESAFIUZAMENTOS somos colectivos apartidistas que loitan polo dereito a unha vivenda digna .

No caso de Stop-Desafiuzamentos Ourense o noso funcionamento é precario, auto-xestionado e sempre libre de subvencións públicas.

Axudamos, a familias que van a ser despexadas, a negociar equilibrando as forzas con entidades financeiras no caso que seña por despexos bancarios e denunciar e premer as administracións no caso de impago de alugueres a propietarios particulares para que proporcionen alternativas habitacionais nos dous casos antes do despexo.

Basicamente esa sería a nosa loita , como comprenderá a realidade e moito máis complexa e vémonos sumidos nas vidas das persoas que acoden a nos pedindo axuda tendo que en moitas ocasión facer labores sociais.

En varias ocasións se tratou nas nosas asembleas, abertas a quen queira participar, o xeito de actuar do noso colectivo. Resultado dun análise feito o longo de 5 anos de axuda estas familias poderíase subscribir como algúns dos principio do noso funcionamento:

- O non enxuizamento das perosoas que acoden a pedirnos axuda. Isto no resta que esixamos un compromiso ético de non mentirnos e na medida do posible procuramos verificar calquera documentación que se nos aporta.

- O estudo individualizado de cada caso axudando a procurar vivenda a quen non dispón de recursos para mercala ou alugala, implicando as administracións na solución dos mesmos. Dedúzase do anterior que non sen inclúe as familias que dispoñen de outra opción habitacional digna e a quen dispón de recursos suficientes para mercar ou alugar outra vivenda.

No caso das familias, actualmente residente en Benposta, que acudiron a pedirnos axuda. Matizo nis te punto que nos non estamos como colectivo anti-desafiuzamentos posicionados a favor ou en contra do pasado ou futuro de Benposta.

Este colectivo na medida do posible e seguindo o principio da solución individual dos casos actuará ,como ben facendo, procurando unha alternativa habitacional a quen a precise resida no lugar que resida en cumprimento dun dereito recollido no artigo 47 da C.E que a súa vez recolle o sentir de varios tratados internacionais en materia de vivenda asinados polo Estado Español.

En calquera caso convidámolos a asistiren as asembleas que Stop-desafiuzamentos Ourense celebra regularmente na Paraza Maior. Estas asembleas son abertas e calquera veciño de Ourense pode expoñer o que considere oportuno sempre que sexa con respeto tanto no trato coas compañeiras da asemblea como o resto das veciñas aínda que non participen da mesma. Celébranse con unha periodicidade aproximada de un mes. A máis inmediata é esta tarde ás 19:30 na Praza Maior.

Convidámolos tamén a seguirnos no facebook e no blog onde poderán analizar o noso traballo e criticalo (con respeto) sempre que o consideren oportuno.

https://www.facebook.com/STOP-DESAHUCIOS-OURENSE-310140959036554/

http://stopdesafiuzamentosourense.blogspot.com.es/

Déixolles un tf de contacto por si queren dirixirse a quen lle escribe que neste momento exerce como portavoz do colectivo.

Roberto Pereira :
620 128963

 
 
 
O motivo de desta concentración é denunciar e facer público un xeito de violencia que o sistema exerce contra as mulleres vítimas de violencia de xénero machista.

Xa en outras ocasións chegaron o colectivo mulleres nesta dramática situación; logo de denunciar as súas exparellas por malos tratos, vense en situación extremas, algunhas veces con menores a cargo, por non dispor dunha vivenda estable e carecer de recursos para garantir o pago dun aluguer e os suministros básicos. O feito de ter menores o seu cargo e poder perder a tutela, ou o medo a súa exparella impídelles facer público o seu caso.

O 10 de Marzo do presente ano unha muller, vítima de violencia machista, con un fillo menor con dependencia recoñecida de grao III, por autismos, pide axuda o colectivo
Stop-Desafiuzamentos.

Sorpréndenos que sexa Cruz Roja quen lle proporcione o noso contacto alegando que non pode axudarlle. Sorpréndenos por que o funcionamento de Stop-desafiuzamentos e precario e autoxestionado e non percibimos axudas públicas mentres o terceiro sector de Acción Social (TSAS) está formado por entidades privadas que captan recursos, maioritariamente públicos, e prestan servizos públicos.

O TSAS xestionou uns ingresos de 14.470 millóns de euros en 2013, aos que habería que engadir o financiamento das entidades chamadas singulares: Cáritas (250M, dos que só 5M son achegados pola Igrexa católica) Cruz Vermella (536M) e a Once (540 M), un montante de 16.250 M de euros, o 1,7% do PIB Español.

http://www.plataformaong.org/ciudadaniaactiva/tercersector/estudio_completo_el_TSAS_en_2015_impacto_de_la_crisis.pdf


O 14 de marzo Stop-desafiuzamentos deulle coñecemento por escrito, da situación que vivía esta muller, en reunións persoais co Alcalde de San Cibrao das Viñas e A delegada Territorial de vivenda. Alegando respectivamente O alcalde coñecer do caso e non poder facer ren, e a delegada falla de recursos. As dúas administracións, tanto a municipal como a Delegación de Vivenda da Xunta o IGVS políticamente dirixidas polo Partido Popular.

Esta muller chegou esta situación logo de esquecerse selar unha RAI (Renda de Axuda a Interación) no INEM en outrubro de 2015. Retíraselle a axuda e ten que volver a iniciar os tramites para que lle volva a ser concedida. Queda sen ingresos e vese obrigada a deixar de pagar a cota de aluguer do piso. Finalmente o 10 de marzo e desafiuzada por 5 cotas impagadas. A súa situación era coñecida pola traballadora social do Concello de San Cibrao das Viñas.

Dende este momento é stop-desafiuzamentos que lle da apoio e facendo colleitas anónimas, nunha Rede de Apoio Mutuo Stop, faise cargo dos gastos das habitacións con dereito a cociña que se alugan durante parte de marzo, abril, maio.

Debido as súas especiais circunstancias económicas e con un neno con autismo, dende o 10 marzo tivo que mudar 3 veces de vivenda. Recupera a a axuda en maio pero foi retirada integramente polo banco que lle fixera adiantos durante istes meses, subsistindo cos adiantos do banco e 193€ que percibe da axuda que lle conceden o menor en xaneiro pola súa dependencia.

Finalmente a 5 de maio asinase un contrato co IGVS (Instituto Galego de Vivenda e Solo) nunha V.P.O. Consideramos que non é a vivenda adecuada para esta muller pero aceptase ante a gravidade da situación vital que atravesa.

A día de hoxe aínda non está en condicións normais de habitabilidade, aida así vimonos obrigados a entrar o día 10 de xuño pàra non pagar outra mesualidade de aluguer. Paso a citar as eivas concretas denunciables tendo en conta que as administracións públicas se rixen polos principios de eficacia e eficiencia:

- Ten que facerse cargo do imposto de actos xurídicos documentados para formalizar o contrato.

- O I.B.I (Imposto de Bens Inmobles) corre a cargo desta muller dende o próximo ano.

- Está obrigada a pagar un seguro de fogar.

- Ten que dar de alta a seu nome os servizos de Auga, Gas, Electricidade. O anterior inquilino no se fixo cargo dos recibos de gas e poden serlle reclamados a ela si non se actúa con eficacia. O servizo de gas aínda non está dado de alta vendose obrigada cociñar con un pequeno camping gas que lle prestaron compañeiras do colectivo.

- O I.G.V.S non pode garantir a dirección da vivenda de xeito oficial xerando un grave problema coas empresas suministradoras que non son capaces de asignar os suministros a unha dirección que lles ofrece dúbidas. Estas tampouco colaboran na solución do problema.

- A vivenda está sin mobles tendo que recorrer a doazóns que procuramos dende Stop-desafiuzamentos para amoblala.

- Non ten Frigorífico nin Lavadora e ten que destinar a axuda que percibe no mes de xuño a mercar os electrodomésticos. Tendo que o colectivo voltar a facer colleitas na Rede de Apoio Mutuo para aportarlle medios para subsistir o que resta de mes.

- Aínda que a vivenda e digna entregase nunhas condicións o límite do aceptable. Un Persiana rota, as luces da cociña non funcionan, Varios enchufes desencastrados das paredes, algúns grifos que non funcionan. Non ten antena de T.V nin colectiva nin individual.

- O trato recibido das empresas suministradoras é en todo momento Kafkiano e pouco dilixente e resolutivo. Sendo incapaces a día de hoxe de dar de alta o suministro de gas.

Aínda que de xeito indirecto consideramos que tamén é responsabilidade do partido do Goberno na medida que o Partido Popular recorreu, co intención de suspendelas, varias leis autonómicas contra a pobreza enerxética e por unha vivenda digna en: Andalucía, Navarra, País Vasco, Cataluña. En Galiza impediu a entrada a debate o parlamento no 2013, nestas leis establecíanse protocolos axeitados a familias que non poden facer fronte os suministros básicos.

O partido popular no canto de estar do lado das familias púxose do lado das grandes suministradoras para garantirlles grandes beneficios e o pago dos dividendos.

Queremos denunciar o desleixo do Concello de San Cibrao das Viñas e da Xunta de Galicia, que ten competencia exclusiva en materia de vivenda, no trato dado a unha muller nesta situación e consideramos que é outro xeito de violencia.

Xustifícanse as administracións na falla de recursos e nos aseguramos que si hai recursos, pero por todos é coñecido, que son espoliados por autenticas mafias corruptas e no rescate do sistema financeiro intricado nas mesmas.

Dende o colectivo demandamos que a mulleres en situación de violencia machista recoñecida se lles proporcione de xeito inmediato vivendas de alugueiro social.

Estamos ante dous procesos electorais case seguidos e o PP pon a funcionar as imprentas amigas moitas subvencionadas con diñeiro público para dar unha imaxe de grandes xestores que non tiveron ren que ver coa “situación crítica”.

Anunciando que:

“O Concello e Ourense é o primeiro en sumarse o programa de vivendas baleiras da Xunta de Galicia”.

Recentemente o presidente da Xunta de Galicia vendíanse nunha emisora de radio como o paradigma anti-desafiuzamentos.

¡Tarde píache!..O dereito a vivenda hai que garantilo día día non, cada 4 anos, cando hai que sumar votos.

1.500.000 sinaturas apoiando a ILP pola dación en Pago e aluguer social, desprezada pola maioría absolutista do Partido Popular en 2012. Leis autonómicas polo dereito a unha vivenda digna e contra a pobreza enerxética, suspendidas por iniciativa do Partido Popular no constitucional. Máis de 700.000 execucións hipotecarias e multitude de suicidios.

Logo de tratarnos como terroristas. Dispois dunha ha lei mordaza, criticada pola ONU e o Consello de Europa, para amedrentar a quen decide loitar por unha vivenda digna e non se resigna a ser desafiuzado mentras rescatan bancos.

4 anos despois o pp anuncia na prense que vai tomar iniciativas contra os os desafiuzamentos, nos sabemos que é :

¡ PROPAGANDA ELECTORAL !

A PAH e o colectivo STOP-DESAFIUZAMENTOS seguiremos a demandar as formacións políticas, en campaña electoral e día a día o lado das familias un compromiso formal para o cumprimento efectivo do dereito a unha vivenda dígna e das 5 da PAH:
- Dación en pago Retroactiva.
- Alugueres asequibles.
- Stop Desafiuzamentos.
- Vivenda Social suficiente.
- Suministros básicos garantidos.

Sin as 5 da PAH non lles votes.

DACIÓN EN APAGO:
.https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=pk0UNGZoevw

ALUGUER ASEQUIBLE:
.https://www.youtube.com/watch?v=rwe6ucL6iaU

STOP DESAFIUZAMENTOS:
.https://www.youtube.com/watch?v=UJ5KqgptBiY

VIVENDA SOCIAL:
.https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=5_S82y7W6EA

SUMINISTROS BÁSICOS GARANTIDOS:
.https://www.youtube.com/watch?v=pMEGnI0E8JY

http://las5delapah.com/las-5-de-la-pah/